foto003.jpg foto002.jpg foto001.jpg foto006.jpg

Výroba bieleho vína

Pri bielych vínach sa zameriavame na sviežosť, ovocnosť a nižší alkohol. Na čírenie boli použité iba prípravky na báze bentonitu a vyziny. Samozrejmosťou je fľašovanie bez použitia akýchkoľvek prídavkov na stabilizáciu a vylepšenie chuti vína. Celkové množstvo povoleného SO2 dosahuje dve tretiny normy.

Oberačky sa obyčajne začínajú začiatkom Októbra. Oberá sa za suchého počasia v skorých ranných hodinách, pričom sa strapce hrozna dôkladne vytriedia od nečistôt. Hrozno sa oberá do malých prepraviek. Po prevoze do lisovne sa hrozno pomelie a odzrní. Pri aromatických odrodách sa rmut nechá par hodín macerovať aby sa tak aromatické latky zo šupiek vylúhovali do muštu. Následne sa rmut opatrne vylisuje do antikorových nádob, mušt sa ochladí, odkalí a zakvasí čistou kultúrou vínnych kvasiniek. Fermentácia muštu prebieha pri nižších teplotách 13 až 18 ºC. Vína ďalej zrejú pod stálou kontrolou teploty riadenou softwarom minimálne 6 mesiacov v antikorových nádobách. Jablčno-mliečna fermentácia nastane spontánne počas kvasenia a vyžaduje veľkú pozornosť. Udržanie optimálnej chuti, inak povedané, správne určenie stočenia vína z kvasničných kalov a presne pridanie oxidu siričitého, je v tejto fáze závislé od majstrovstva vinára.

 

Výroba červeného vína

U červených vín je kladený dôraz na maximálnu vyzretosť hrozna. Naša výroba červených vín je výnimočná aj v tom, že vína nie sú filtrované. Z tohto dôvodu je prioritou úplné odbúranie kyseliny jablčnej a následné ležanie minimalne po dobu jedného roka v sudoch. Až keď je víno dostatočne vyzreté, môže sa plniť do fliaš.

Oberačky červenej odrody Svätovavrinecké sa začína koncom septembra. Rulandské modré a Cabernet Sauvignon sa oberá až koncom októbra. Na výrobu červeného vína sa používa výhradne len zdravé hrozno. Hrozno sa oberá do malých prepraviek podobne ako u bielych odrôd. Po transporte do prešovne sa hrozno oddelí od strapcov. Predkvasny proces “macerácia” prebehne v fermentačnom tanku aby šupky a mušt boli v neustálom kontakte. Počas kvasenia sa mení mikroflóra muštu. Vytvára sa alkohol pričom CO2 vzniká ako vedľajší produkt. Kontrolu celého procesu následne pomaly preberajú čisté kultúry vínnych kvasiniek rodu Saccharomyces. Teplota pri kvasení sa pohybuje okolo 20ºC až 27ºC, podľa štádia kvasného procesu. Macerácia trvá približne 10 až 30 dni. Táto doba je závislá od kvality hrozna a danej odrody. Po ukončení macerácie sa rmut vylisuje a prečerpá do antikorových nádob. Pri alkoholovom-kvasnom procese sa teplota reguluje. Po ukončení jablčno-mliečnej fermentácie sa víno uloží na dobu 6-24 mesiacov do barrique sudov. Počas tejto doby prebehne prirodzeným spôsobom mikrooxidácia. Následne sa vyzreté vína  plnia do fliaš najskorej po dvoch rokoch!